SUNFARMING SOLAR EĞİTİM MERKEZİ GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika’da süregiden ekonomik büyüme, enerji talebinin de sürekli olarak artış göstermesine yol açmıştır. Enerji kıtlığı, ekonomik kalkınmayı kolaylıkla engelleyebilir. Fotovoltaik tesisler aracılığıyla güneşten elde edilen enerjinin potansiyeli Afrika için çok büyük öneme sahiptir.

PV aracılığıyla elde edilen güneş enerjisi, sürdürülebilir bir enerji temin eder ve aynı zamanda da yeni istihdam yaratılmasını sağlar.

GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ

0
Adet Gerçekleşen Pv Projeleri
0
Eğitilmiş kişi 2018’e kadar
0
Yeni iş

PROJE ORTAKLARI

2013 ve 2014 yıllarında, DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nın “Özel Sektörle İklim Ortaklıkları” programından sağlanan fonlarla bu projeyi destekledi.

Bizim bu konudaki taahhüdümüz, destekle sona ermiyor. Sürekli eğitim aracılığıyla yüzlerce katılımcı her yıl öncü güneş enerjisi alanında eğitilebilir. Güneş enerjisi, kaynaklar açısından fakir bölgelerde enerji tedarikini güvence almanın yanı sıra aynı zamanda da sürdürülebilir yeni işler yaratır.

SUNFARMİNG SOLAR EĞİTİM MERKEZİ GÜNEY AFRİKA 2013/14

SUNfarming tarafından NWU Üniversitesi kampüsüne kurulan 6 PV eğitim tesisi, pratik PV eğitimleri için sürekli olarak kullanılabilir. 

Proje dönemi 2014’ün sonunda, eğitim merkezindeki eğitim programı (uzmanlaşma eğitimi) NW Üniversitesi Potchefstroom’un müfredatına tam olarak entegre oldu. Bu programla, uzun vadede uzmanlar eğitilmekte ve bu uzmanlar bağımsız olarak PV tesislerinin planlamasını, kurulumunu, işletimini ve bakımını yapabilmektedir. Solar Eğitim Merkezi’nde 2018’e kadar 1000’den fazla katılımcıya fotovoltaiklerin temelleri başarılı bir şekilde öğretilmiştir.

Proje ortakları:
North-West Üniversitesi Potchefstroom
DEG, KfW, BMU

Güney Afrika ve diğer Afrika ülkelerinde güneş enerjisiyle ilgili eğitimlere talebin artması nedeniyle, SUNfarming eğitimlerle ilgili bir uzman ekip oluşturdu ve Güney Afrika’da yeni bir şirket kurdu. Solar Eğitim Merkezi’yle birlikte SUNCYbernetics sadece solar eğitimlerden sorumludur. Proje ortağı North-West Üniversitesi Potchefstroom ile işbirliği içerisinde SUNCYbernetics, North-West Üniversitesi’nin kampüsünde Solar Eğitim Merkezi Güney Afrika’yı yönetmektedir. Hedeflerden biri, PV enerji çözümleriyle ilgili hem pratik hem de teorik bilgi birikiminin sürdürülebilir bir şekilde aktarımının gerçekleştirilmesidir. SUNCYbernetics eğitime ek olarak PV danışmanlığı vermektedir ve bir Enerji Araştırma Mühendisi ve Eğitmeni olarak Nicholaas Faure van Schalkwyk kazanmıştır.

SUNFARMING KENYA’NIN YENİDEN KURULUŞU

Güney Afrika ve Namibya’dan sonra Afrika’daki üçüncü şirketimizi kurduk. Kenya’daki direktörlerimizden biri olan Sn. Duncan Omondi’nin 2015 Güney Afrika solar eğitimimizin katılımcılarından biri olması da bizi özellikle memnun etti.