SUNFARMING KENTSEL GIDA VE ENERJİ KONSEPTİ

SUNFARMING İLE UYGULAMAYA KOYULACAK YENİLENEBİLİR ENERJİLER ARACILIĞIYLA YAPISAL KALKINMA

Dünya Bankası’nın araştırmalarına göre, 2030 yılı itibariyle kentsel tüketim üçe katlanacak. 2030 yılı itibariyle, insanlığın yaklaşık yüzde 40’ına yeterince su temin edilemeyecek. Aynı zamanda, 2025 itibariyle küresel enerji tüketimi ve gıda tüketimi de %36 artış gösterecek.

Eğer kentsel altyapıların bu tüketim saldırısına ayak uydurmaları isteniyorsa, söz konusu altyapıları daha akıllı hale getirmemiz gerekmektedir. Şehirlerde ve belediyelerde çevre ve iklim dostu kalkınma sağlamak için teknolojik bilginin ve su, enerji ve beslenme sektörlerindeki erişilebilir kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Bu yaklaşıma yönelik olarak, SUNfarming eşsiz “Kentsel Gıda ve Enerji Konsepti”ni geliştirmiştir: Sürdürülebilir güneş enerjisi ile bölgesel gıdalar bir arada, aynı alanda üretilir. Güneş enerjisine ek olarak, sebze, meyve, çiçek ya da balık üretimiyle bölgesel veya yerel PV üretimi, yeni ya da halihazırda inşa edilmiş olan PV serbest alanlarda modül serilerinde ya da özel tarım-güneş Gıda ve Enerji seralarında gerçekleştirilebilir.

SUNFARMING “KENTSEL GIDA VE ENERJİ KONSEPTİ” TESCİLLİ İKİ ÜRÜNDEN OLUŞUR

1. "SUNFARMİNG GIDA VE ENERJİ SERA SİSTEMİ "

SUNfarming, kendi geliştirmelerine dayalı olarak, seralara yönelik eşsiz tarım-güneş altyapıları geliştirmiştir. Seraların çatıları enerji üretimi amacıyla kısmi olarak solar modüllerle kaplanmıştır. Seranın içerisinde ise, solar modüllerin altında sebze, meyve ve çiçek yetiştirilebilir.

Bu sistem ilk olarak, gelişmekte olan ve yükselen ülkeler gibi ekonomik olarak zayıf ortamlarda elektrik üretimi ile gıda üretimini birleştirmek ve istihdam yaratılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Fakat sistem ayrıca kent nüfusuna güneş enerjisi ile sebze üretiminin bir arada gerçekleştirilmesinin faydalarını da sunar. Burada ayrıca kültür balıkları da yetiştirilebilir.

2. "SUNFARMİNG GIDA VE ENERJİ SERBEST ALANI SİSTEMİ "

SUNfarming Doğrudan Elektrik Konsepti ile yıllardır yerel otoriteler ile ticari ve endüstriyel şirketlere kendi PV tesislerimizden yeşil elektrik tedarik etmekteyiz ve piyasa fiyatının yaklaşık olarak %10 altında fiyatlarla tasarruf imkanı sunabilmekteyiz. Gittikçe yoğun hale gelen kentleşme ve buna bağlı olarak kaynakların kıt hale gelmesi sonucunda, serbest alan tesislerimizden oluşan modüler seriler arasında yenilenebilir enerji üretimi ve gıda üretimi gelecekte gittikçe artan bir önem kazanacak.

“SUNfarming Gıda ve Enerji Serbest Alanı Sistemi” Doğrudan Elektrik Konsepti’nin bir uzantısıdır ve elektrik satın alan müşterilere aynı zamanda özel olarak geliştirilen altyapılar aracılığıyla çevre ve kaynak dostu yöntemlerle kendi bölgesel ‘organik sebzelerini’ yetiştirme ve topraktan taze ürün hasat etme imkanını da sunar. Bu, dünya genelinde şebeke ölçeğinde PV tesisleri için en yaygın olarak kullanılan sistemdir.

 

Schrum-web

SUNfarming’in ana hissedarı ve kurucusu Peter Schrum, halka yaptığı konuşmasında, “Eşi benzeri olmayan bu ilk Gıda ve Enerji Eğitimi Merkezimizde eğitilen öğrenciler, bu yatırımın tüm Afrika’da katlanmasına destek olabilirler. NWU ile kurduğumuz işbirliğini, diğer üniversiteler ve ortaklar için bir geliştirme merkezi olarak görüyoruz,” dedi.

“Bu yatırımın vatandaşlara ve belediyelere sağladığı faydalar sonsuz! Bu proje, uzun vadeli mülkiyet ile belediyelerin daha geniş kapsamlı katılımını, sürdürülebilir gıda ve enerji üretimi ve en çok ihtiyacı olanlara yönelik eğitim bileşeniyle birlikte iş güvenliği sağlıyor.” 

Peter Schrum, Erkner
-
SUNfarming Group'un Kurucusu

SUNFARMING KENDİNE AİT AKIM KONSEPTİ

Belediyeler ve iş bölgeleri, enerji tedarikçilerine kıyasla enerji maliyetlerinden sürekli olarak ve sürdürülebilir bir şekilde %10’a kadar tasarruf ederler ve aynı zamanda da belediyeye ait / ticari binaların çatılarından elde edilen yeşil güneş enerjisi sayesinde enerji bağımsızlıklarını arttırırlar.

SUNfarming size ait enerji arzını tesis eder ve kurar.

İLETİŞİM, TARIM, TİCARET VEYA ENDÜSTRİ İÇİN FAYDALARI

SUNfarming Kentsel Gıda ve Enerji Konsepti şu avantajları sunar:

 • Belediyeler, ticari ve endüstriyel işletmeler için yaklaşık olarak %10 oranında daha uygun maliyetli güç tedariki
 • Temiz, güvenli ve ekonomik enerji üretimi
 • SUNfarming Kentsel Gıda ve Enerji Konsepti aracılığıyla bölgesel sebze, çiçek ve balık üretimi
 • SUNfarming teknolojileri aracılığıyla gıda üretimi ve kültür balık üretiminde yeni istihdam imkanları
 • Yeni iş yaratılması
 • Gıda üretimi ve güneş enerjisi konularında uzmanların, öğrencilerin ve mühendislerin eğitilmesi
 • Daha düşük seviyede bir ekolojik ayak iziyle verimli kaynak yönetimi
 • Artık alanların etkin bir şekilde çift amaçlı kullanımıyla sürdürülebilir kentsel kalkınma
 • Enerji-yoğun materyal çevrimleri daha yerel ve ekonomik hale getirilir; örneğin, (önceden arıtılmış) atık suların sulama veya gübreleme amaçlarına yönelik olarak doğrudan kullanılması. 
 • En son teknolojiler ile (damlacıkla sulama, tuzdan arındırma, endüstriyel su) optimum şekilde su kullanımı
 • Hidroponi (suda bitki yetiştirme)
 • Akuaponi (akuakültür ile hidroponik sistemin birleştirilmesi ile sürdürülebilir gıda üretimi)
 • Otomobil alanları (çatısı olan, duvarsız otoparklar)