Sürdürülebilirlik

GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Dünyadaki elektrik talebi sürekli artmakta, fosil kaynaklar giderek artan bir hızla tükenmekte ve bunlar tedariği genellikle çevresel zarar ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Güneş bize, güneş enerjisinin rezervlerini azaltmadan fotovoltaik modülleriyle elektriğe dönüştürülebilen sürdürülebilir enerji sağlıyor. Güneş enerjisi kullanımı fosil kaynaklardan tasarruf etmemize ve çevremizi korumamıza yardımcı olmaktadır. Daha iyi bir ve yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş için çalışıyoruz.

SUNFARMING ÜRETİYOR

350 MW’I GRUP BÜNYEMİZDE SAHİBİ OLDUĞUMUZ SİSTEMLERDE VE TOPLAMDA 60​0 MW’IN ÜZERİNDE KAPASİTEYE SAHİP FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİNDE OLMAK ÜZERE, SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE ÇEVRE DOSTU VE EKONOMİK SOLAR ELEKTRİK ÜRETİYORUZ.

100
% Sürdürülebilir
191000
ton CO2 tasarrufu/yıl*

* SUNfarming’in sahibi olduğu 350 MW sistemlerle

350
MW SUNfarming’in sahibi olduğu sistemlerle

TAAHHÜDÜMÜZ

Taahhüdümüz destek vermekle sona ermez. SUNfarming projelerini sürdürülebilir bir şekilde ve maliyetleri kendisi üstlenmek suretiyle takip eder ve böylelikle, yüzlerce katılımcının öncü güneş enerjisi sektöründe yıl be yıl eğitim görmesini sağlar.

SUNFARMING GIDA VE ENERJİ

EĞİTİM + İSTİHDAM + GIDA ÜRETİMİ + ENERJİ GÜVENLİĞİ + SU YÖNETİMİ

SUNFARMING GIDA VE ENERJİ EĞİTİM KONSEPTİ

Hedefimiz, “SUNfarming Gıda ve Enerji Eğitimi Projeleri”nin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinde ülkenizde bulunan yerel ortaklar ve üniversiteler ile işbirliği içerisinde çalışmaktır. Bu konsept, kalkınma politikası açısından son derece ilgili çekici bazı fırsatlar sunar.

SUNfarming Gıda ve Enerji Eğitim Konsepti ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşın.

SUNFARMING KENTSEL GIDA VE ENERJİ KONSEPTİ

Şehirlerde ve belediyelerde çevre ve iklim dostu kalkınma sağlamak için teknolojik bilginin ve su, enerji ve beslenme sektörlerindeki erişilebilir kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Bu yaklaşıma yönelik olarak, SUNfarming eşsiz “Kentsel Gıda ve Enerji Konsepti”ni geliştirmiştir: Sürdürülebilir güneş enerjisi ile bölgesel gıdalar bir arada, aynı alanda üretilir.

SUNfarming Gıda ve Enerji Eğitim Konsepti ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşın.

SUNFARMING HİBRİT MERKEZİ BAHAMALAR

Yenilenebilir Elektrik + Ulaşım + Gıda Üretimi + Eğitim + İstihdam

Eşi benzeri olmayan bu yeni konsept 10 Aralık 2018 tarihinde açıldı.

Bahamalar’ın %80’inden fazlası ithal edilen fosil yakıtlara ve gıdaya bağımlıdır.

Bahamalar Hibrit Merkezi’nin amacı, 700 Islands Energy ile işbirliği içerisinde, SUNfarming Gıda ve Enerji, Elektrikli Ulaşım ve bioltec Yakıt Verimliliği Yönetimi (Yenilenebilir Yakıtlar) konularını göstererek, alternatif bir ekonomik model geliştirmeye yönelik koşulların sağlanabileceğini göstermek amacıyla uygulanmıştır. Bu, fosil yakıtlar ve ayrıca gıda ve su güvenliği açısından Karayip ülkelerinin bağımsızlığına katkı sağlayacaktır.

SUNfarming Hibrit Merkezi’yle ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşın.

SUNFARMING SOLAR EĞİTİM MERKEZİ, PERU

SUNfarming Solar Eğitim Merkezi, Peru

2015 yılında açılan merkezde, bugüne değin 100’ün üzerinde elektrik mühendisi eğitmen ve konuya ilgi duyan kişiler eğitim görmüştür.

SUNfarming Solar Eğitim Merkezi, Peru ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşın.

SUNFARMING SOLAR EĞİTİM MERKEZİ, GÜNEY AFRİKA

2013 yılında açılan merkezde, bugüne değin 2000’in üzerinde kursiyer eğitim görmüştür

SUNfarming Solar Eğitim Merkezi, Güney Afrika ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşın.

SUNFARMING SOLAR EĞİTİM MERKEZİ, SURİYE

Savaşın patlak vermesinden kısa bir süre öncesine kadar 100 elektrik mühendisi ve tesisatçı eğitim görmüştür.

SUNfarming Solar Eğitim Merkezi, Suriye ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşın.

SORUMLULUĞUMUZ

-KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)-

SUNfarming, yasal zorunlulukların ötesinde, sürdürülebilir kalkınma ve sorumlu ticari eylemlere gönüllü olarak kendisini adar.

Çocuklarımıza,  torunlarımıza, gelecek nesillere temiz bir çevre ve uygun maliyetli enerji bırakmak bizim görevimizdir.

SUNfarming bu sorumluluğu gözetmek mecburiyetinde olduğuna inanır. Yeni inşa edilen her fotovoltaik sistemle birlikte, enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerjiler hedefine bir adım daha yaklaştığımızdan eminiz.

Güneş enerjisi sadece kısıtlı kaynaklara sahip bölgelerde enerji teminini güvence altına almakla kalmaz, aynı zamanda da sürdürülebilir, kalifiye işler yaratır. Yeşil enerji konusunda faaliyet gösterdiğimiz 20 yılda edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile dünyamızı daha sürdürülebilir bir hale getirmeye destek olmayı hedefliyoruz.