Uluslararası Projeler

Dünya genelinde elektrik talebi sürekli olarak artıyor, fosil yakıtlar gittikçe artan bir hızla tüketiliyor ve bu kanyakların topraktan çıkarılması genellikle çevre üzerinde hasara ve iklim değişikliğine yol açıyor. Güneş ise bize, PV modülleri aracılığıyla elektriğe dönüştürülebilen ve güneşin enerji kaynaklarının tüketilmediği, sürdürülebilir bir enerji sağlıyor. Güneş enerjisinin kullanılması, fosil kaynakları ve çevremizi korumamızda bize yardımcı olabilir.

Biz, gerek ulusal alanda gerekse uluslararası alanda PV elektrik santralleri konusunda kapsamlı bir yetkinlik ve deneyim edindik. SUNfarming kalite güvence sistemimiz PV sisteminizin uzun vadede mükemmel performans göstermesini ve beklentileri aşan getiriler elde etmenizi sağlar. Bu gerek büyük PV tesisleri gerekse ufak ölçekli özel PV tesisleri için geçerlidir.

Our references: